De kern van functioneringsgesprekken

Opleidingsinformatie

Is het functioneringsgesprek een jaarlijks verplicht nummer? Of gebruik je het als waardevol middel om het beste uit medewerkers en jezelf te halen? In deze eendaagse training leer je hoe je op gestructureerde wijze motiverende gesprekken kunt voeren die de medewerkers, jezelf en de organisatie gaan helpen verder te ontwikkelen.

Vaak vindt eens per jaar, al dan niet in samenwerking met HR, een functioneringsgesprek plaats tussen de leidinggevende en de medewerker. Hierbij staat verbetering centraal. Niet alleen van de medewerker, maar ook van jou als leidinggevende en van de organisatie. Een dergelijk gesprek bestaat uit verschillende fases waarbij de gesprekspartners op gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek zijn. Zowel de leidinggevende als de medewerker zorgt voor input. Dit vraagt van de leidinggevende dat deze opbouwende feedback moet kunnen geven, de juiste vragen moet kunnen stellen, goed moet kunnen luisteren, maar ook om moet kunnen gaan met eventuele kritische punten die de medewerker wil bespreken. Dit vraagt om een assertieve, open en eerlijk houding van de leidinggevende.

De opbouw voor een kwalitatief gesprek bestaat uit een aantal onderdelen. Tijdens deze training leer je deze gespreksstructuur toe te passen. Vaardigheden leer je vooral door ‘te doen’. Er wordt dan ook korte stukjes theorie geleerd en vooral veel geoefend.

Naast de gespreksstructuur ga je verschillende technieken leren; De voorbereiding op het gesprek, het geven en ontvangen van feedback, leren luisteren, samenvatten en vragen stellen en motiveringstechnieken.

Wil je in één dag leren het beste uit je medewerkers te halen door het voeren van motiverende functioneringsgesprekken? Schrijf je dan nu in!

Doel: Na het volgen van deze training ben je in staat om met zowel positieve als kritische feedback een motiverend functioneringsgesprek te voeren met medewerkers. Je leert aan de hand van een gespreksmodel structuur aan te brengen en de medewerker te motiveren tot (nog) betere prestaties.

Hoe: Deze training is interactief en maakt gebruik van korte stukjes theorie die aangeleerd worden door deze te oefenen met situaties uit de praktijk.

Voor wie: Iedereen die vanuit zijn/haar functie functioneringsgesprekken moet voeren met medewerkers.

Opleidingskalender
datum aanmelden prijs locatie

 

In de bovenstaande beschrijving tref je informatie aan over de datum(s) en locatie(s) van deze opleiding. Het kan ook zijn dat we bezig zijn een (nieuwe) datum/locatie te vinden. Neem contact met ons op voor meer informatie!

contact

Maatwerk

Nog niet (precies) gevonden wat je zocht? Schikt de datum of locatie niet helemaal? Neem svp contact met ons op; grote kans dat we iets voor je kunnen betekenen!

contact